Miejsca pracy:

 • Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
 • Zakład Epidemiologii Środowiskowej

Wykształcenie:

 • Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Łodzi (1979)

Afiliacja:

 • Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
 • Zakład Epidemiologii Środowiskowej

Specjalizacje:

 • Medycyna pracy
 • Higiena i epidemiologia

Wybrany dorobek naukowy:

 • Kinga Polanska , Wojciech Hanke1, Natalia Pawlas2, Ewelina Wesolowska, Agnieszka Jankowska , Marta Jagodic, Darja Mazej , Jolanta Dominowska, Mariusz Grzesiak, Fiorino Mirabella , Flavia Chiarotti and Gemma Calamandrei. Sex-Dependent Impact of Low-Level Lead Exposure during Prenatal Period on Child Psychomotor Function. International Journal of Environmental Research and Public Health Volume 15 Issue 10
 • Abraham M, Alramadhan S, Iniguez C, Duijts L, Jaddoe VWV, Dekker HTD, Crozier S, Godfrey KM, Hindmarsh P, Vik, T, Jacobsen GW, Hanke W, Sobala W, Devereux G, Turner S. A systematic review of maternal smoking during pregnancy and fetal measurements with meta-analysis. PLoS One 2017; 12(2): art. e0170946
 • Polańska K, Hanke W, Król A, Gromadzińska J, Kuraś R, Janasik B, Wąsowicz W, Mirabella F, Chiarotti F, Calamandrei G. Micronutrients during pregnancy and child psychomotor development: Opposite effects of zinc and selenium. Environmental Research 2017; 158:
 • Polańska K, Król A, Merecz-Kot D, Jurewicz J, Makowiec-Dąbrowska T, Chiarotti F, Calamandrei G, Hanke W. Maternal stress during pregnancy and neurodevelopmental outcomes of children during the first 2 years of life. Journal of Paediatrics and Child Health 2017; 53(3): 263-270.
 • Polańska K, Król A, Merecz-Kot D, Ligocka D, Mikołajewska K, Mirabella F, Chiarotti F, Calamandrei G, Hanke W. Environmental tobacco smoke exposure during pregnancy and child neurodevelopment. International Journal of Environmental Research and Public Health 2017; 14(7): art. e796.
 • Birks L, Casas M, Garcia AM, Alexander J, Barros H, Bergström A, Bonde JP, Burdorf A, Costet N, Danileviciute A, Eggesbø M, Fernández MF, González-Galarzo MC, Gražulevičienė R, Hanke W, Jaddoe V, Kogevinas M, Kull I, Lertxundi A, Melaki V, Andersen AN, Olea N, Polanska K, Rusconi F, Santa-Marina L, Santos AC, Vrijkotte T, Zugna D, Nieuwenhuijsen M, Cordier S, Vrijheid M. Occupational Exposure to Endocrine-Disrupting Chemicals and Birth Weight and Length of Gestation: A European Meta-Analysis. Environ Health Perspect. 2016; 124(11): 1785-1793.

Główne kierunki prac badawczych:

 • Wpływ prenatalnej ekspozycji, ekspozycji środowiskowej na rozwój płodu i dzieci w tym w szczególności na rozwój psycho-motoryczny dzieci

Materiały do pobrania: