Zarząd PTMP

Prof. dr hab. n. med. Jarosław Kalinka

Prezes  PTMP

Kierownik Kliniki Perinatologii, I Katedra Ginekologii i Położnictwa, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Telefon (sekretariat kliniki): 42 680 47 12, 42 680 46 24; E-mail: j.kalinka@csk.am.lodz.pl

Prof. dr n. med. Beata Czeszyńska

Członek Zarządu PTMP

Kierownik Kiniki Neonatologii PUM w Szczecinie, obecnie z siedzibą w Policach
Telefon: 91 425 38 91; E-mail: beataces@pum.edu.pl

Prof. UJ dr hab. med. Hubert Huras

Członek Zarządu PTMP

Kierownik Oddziału Klinicznego Położnictwa i Perinatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, konsultant wojewódzki do spraw położnictwa i ginekologii
Telefon: 608 352 493 E-mail: huberthuras@wp.pl

Prof. zw. dr hab. Bożena Leszczyńska-Gorzelak

Członek Zarządu PTMP

p.o. Kierownika Kliniki Położnictwa i Perinatologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Dr hab. n. med. Ewa Romejko-Wolniewicz

Członek Zarządu PTMP

Adiunkt II Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
tel. +48507097063 ewamariar@wp.pl

Klinika Perinatologii, I Katedra Ginekologii i Położnictwa, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Adres

Klinika Perinatologii, I Katedra Ginekologii i Położnictwa
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Łodź 94-029, ul. Wileńska 37

Telefon, email

Tel: 42 680 47 12, 42 680 46 24
e-mail: info@ptmp.edu.pl