Miejsca pracy:

 • Kierownik Katedry Położnictwa, Ginekologii i Neonatologii
 • Kierownik Kliniki Położnictwa i Ginekologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
 • Lekarz Kierujący Kliniką Położnictwa i Ginekologii
 • Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
 • Konsultant w dziedzinie perinatologii w województwie zachodniopomorskim

Wykształcenie:

 • 1981, Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie, Wydział Lekarski

Afiliacja:

 • …..

Specjalizacje:

 • 1985, I stopień z położnictwa i ginekologii
 • 1988, II stopień z położnictwa i ginekologii

Wybrany dorobek naukowy:

 • 1992, stopień doktora nauk medycznych uzyskany w Pomorskiej Akademii Medycznej na podstawie rozprawy: „Charakterystyka krzywej skurczu mięśnia macicy zarejestrowanej drogą tokografii zewnętrznej w zagrażającym porodzie przedwczesnym ze szczególnym uwzględnieniem leczenia tokolitycznego.

 • 2004, stopień doktora habilitowanego nauk medycznych uzyskany w Pomorskiej Akademii Medycznej na podstawie rozprawy: „Ocena stężeń cytokin i prokalcytoniny w wydzielinie szyjkowo-pochwowej, w osoczu krwi i w płynie owodniowym w ciąży powikłanej porodem przedwczesnym”

 • 2012, tytuł profesora nauk medycznych nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Autorstwo ponad 130 pełnotekstowych doniesień naukowych

 • Promotorstwo 5 zakończonych przewodów doktorskich

Główne kierunki prac badawczych:

 • Problemy związane z etiologią, patogenezą, profilaktyką diagnostyką i leczeniem porodu przedwczesnego
 • Badania dotyczące udziału czynnika infekcyjnego w ciąży i w porodzie
 • Nadzorowanie stanu matki i płodu w przebiegu różnych powikłań ciąży i porodu
 • Badania nad etiopatogenezą, postaciami i leczeniem niewydolności łożyska