Miejsca pracy:

 • …….

Wykształcenie:

 • ……………….
 • ……………….

Afiliacja:

 • Specjalista Położnictwa i Ginekologii oraz Perinatologii.
 • Kierownik Kliniki Położnictwa i Perinatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Małopolski Konsultanta ds. Położnictwa, Ginekologii i Perinatologii
 • W-ce Prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników.

Specjalizacje:

 • …………….

Wybrany dorobek naukowy:

 • …………….
 • …………….

Główne kierunki prac badawczych:

 • Hipotrofia – diagnostyka i postępowanie.