Miejsca pracy:

  • 2018

Wykształcenie:

  • 2018 r. – Profesor nauk medycznych – tytuł nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę.

Afiliacja:

  • 2018 r. – Profesor nauk medycznych – tytuł nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę.

Specjalizacje:

  • 2018 …………

Wybrany dorobek naukowy:

  • 2018 …………

Główne kierunki prac badawczych:

  • 2018 …………