Z wielkim żalem i smutkiem żegnamy

Pana Profesora Grzegorza Krasomskiego

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesora dr hab. n. med. Grzegorza Krasomskiego, wybitnego położnika i ginekologia, wieloletniego Kierownika Kliniki Położnictwa i Ginekologii ICZMP w Łodzi.

Utraciliśmy w osobie Pana Profesora uczonego o niekwestionowanym autorytecie oraz cenionego mentora i wspaniałego nauczyciela wielu pokoleń lekarzy położników.

Panie Profesorze, na zawsze pozostanie Pan w naszej pamięci.

Prof. dr hab. n. med. Jarosław Kalinka
Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej