Prezes PTMP

Kierownik Kiniki Neonatologii PUM w Szczecinie, obecnie z siedzibą w Policach
Telefon: 91 425 38 91
E-mail: beataces@pum.edu.pl

Dyscyplina naukowa i specjalność: pediatria, neonatologia
  • doktorat – 1990r „Wpływ karnityny i karnityny z betametazonem na dojrzewanie płuc płodów króliczych”
  • habilitacja 1997r – „Gospodarka węglowodanowa ciężarnej i płodu w ostatnich tygodniach ciąży u pacjentek z cukrzycą i u pacjentek leczonych doustnie betamimetykami a stan noworodka”

W PUM członek Komisji d/s Zatrudnienia i Awansów od 14 lat
Przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej dla specjalizacji w zakresie Medycyny Rodzinnej na terenie województwa Zachodniopomorskiego od 10 lat
Przewodnicząca Zachodniopomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego Recenzent publikacji dla Ginekologii Polskiej, Arch Med Sci, Pediatrii Polskiej.

Zainteresowania naukowe:

  • wczesne metody wykrywania i leczenia zakażeń wczesnych i późnych u noworodków,
  • wpływ cukrzycy w ciąży na losy płodu i noworodka,
  • noworodek matki z chorobą tarczycy,
  • noworodek matki z kolagenozą,
  • wpływ zakażeń wirusowych na losy płodu i noworodka,
  • intensywna terapia w stanach skrajnej niedojrzałości noworodka,
  • dylematy etyczne w neonatologii,
  • nieinwazyjne metody wsparcia oddechowego u noworodków.

Publikacje w recenzowanych czasopismach krajowych 140, i zagranicznych – 11.

Autor rozdziałów z zakresu neonatologii w 4 publikacjach książkowych o zasięgu ogólnopolskim. Uczestniczyła czynnie w 35 zjazdach naukowych polskich i 23 zagranicznych. Stała działalność dydaktyczna dla studentów wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim PUM i dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu PUM na kierunku Ratownictwo Medyczne i Położnictwo. Prowadzenie szkoleń podyplomowych dla lekarzy i pielęgniarek z zakresu neonatologii, organizator 5-ciu Sympozjów Naukowych o zasięgu Krajowym.