Temat niezgodności antygenowej i konfliktu serologicznego jest dla wielu kobiet nadal niezrozumiały. Stale pojawiają się pytania i wątpliwości związane nie tylko z jego diagnostyką i następstwami, ale i możliwościami zastosowania profilaktyki śródciążowej konfliktu serologicznego.

Dzięki refundacji profilaktyki śródciążowej, od 1 stycznia 2018 Rh(-) Mamy w Polsce powinny czuć się całkowicie bezpieczne. Niestety, wciąż aktualnym wyzwaniem wydaje się być realizacja świadczenia gwarantowanego i podanie immunoglobuliny anty-RhD w przypadku kobiet prowadzących swoją ciąże prywatnie.

Kampania Przyjaźni Mamom Rh(-) powstała z potrzeby budowania świadomości społecznej w temacie konfliktu serologicznego, jego diagnostyki, następstw, a także realizacji profilaktyki śródciążowej w Polsce. Jest odpowiedzią na pytania i wątpliwości wielu przyszłych Mam, z potwierdzoną niezgodnością grupową, które prowadząc ciąże chcą czuć się bezpieczne i spokojne.

W ramach działań chcemy także uczulić mamy jak istotny w kontekście diagnostyki i profilaktyki konfliktu serologicznego jest czas, czas wykonania konkretnych badań oraz w przypadku podejrzenia konfliktu serologicznego czas podania immunoglobuliny anty-RhD.

Więcej informacji możecie znaleźć na astronie http://konfliktserologiczny.pl/