VIII Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej „Stare problemy nowe możliwości”

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

W imieniu Komitetu Organizacyjnego VIII Kongresu Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej zapraszam do Międzyzdrojów na kolejne forum dyskusyjne gromadzące ogół przedstawicieli zawodów medycznych zaangażowanych w opiece nad kobietą ciężarną i jej nowo narodzonym dzieckiem. Losy ciąży zależą przede wszystkim od położników-ginekologów, do których należy rozpoznanie powikłań towarzyszących ciąży i wyrównywanie niekorzystnego oddziaływania chorób przewlekłych oraz problemów natury emocjonalnej, które mogą rzutować na losy ciąży i stan noworodka po urodzeniu. Tematem przewodnim Kongresu są „Stare problemy i nowe możliwości ich rozwiązywania”. Myślę, że dzięki zaangażowaniu znakomitych specjalistów z dziedziny perinatologii – wykładowców w poszczególnych sesjach, uda się wypracować te nowe możliwości rozwiązywania starych problemów. Zapraszam wszystkich Państwa zainteresowanych tematyką Kongresu, nie tylko lekarzy położników, neonatologów, lecz także pielęgniarki i położne, bo od współpracy tych grup zawodowych zależy sukces jakim jest urodzenie żywego i zdrowego dziecka, a w sytuacji porodu przedwczesnego uchronienie wcześniaka od rozlicznych powikłań rzutujących negatywnie na dalszy rozwój. Piękne miejsce obrad położone dosłownie nad polskim morzem, doborowe towarzystwo wykładowców i grono zaangażowanych słuchaczy to recepta na sukces.Wypracujmy go wspólnie w Międzyzdrojach.

Przewodnicząca Zarządu PTMP

Profesor Maria Beata Czeszyńska

Pełen program wraz z kartą zgłoszeniową oraz informacjami dodatkowymi do pobrania:  Pobierz – Perinatologia 2019.pdf

Więcej informacji możesz znaleźć na stronie organizatora: http://medycynaperinatalna2019.agora-konferencje.pl/

Program Kongresu Pobierz plik PDF

Program:

12 kwietnia 2019 r. (piątek)

  • Sesja I: Poród przedwczesny I
  • Sesja II: Poród przedwczesny II
  • Sesja III: Krwotoki w położnictwie
  • Sesja IV: Zakażenia perinatalne
  • Sesja V: Choroby przewlekłe w ciąży

13 kwietnia 2019 r. (sobota)

  • Sesja VI: Ciąża i poród po leczeniu niepłodności
  • Sesja VII: Monitorowanie stanu płodu w ciąży i porodzie

Pobierz – Sprawozdanie z VIII Kongresu Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej pt. „Stare problemy nowe możliwości”