Poznaj ekspertów PTMP ich specjalizacje i zainteresowania naukowe

Zapraszamy do zapoznania się z profilami ekspertów Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej oraz korzystania z ich wiedzy i doświadczenia. Nasi specjaliści udzielają wypowiedzi lub wsparcia w zakresie komentarzy, opinii, prognoz branżowych, etc.

Prof. dr hab. n. med. Iwona Bojar

Prof. dr hab. n. med. Iwona Bojar

Wybrane zaburzenia endokrynologiczne a przebieg ciąży i porodu.

Prof. dr hab. med. Wojciech Hanke

Prof. dr hab. med. Wojciech Hanke

Wpływ prenatalnej ekspozycji, ekspozycji środowiskowej na rozwój płodu i dzieci w tym w szczególności na rozwój psycho-motoryczny dzieci.

Prof. dr hab. n. med. Jarosław Kalinka

Prof. dr hab. n. med. Jarosław Kalinka

Profilaktyka i wczesna diagnostyka porodu przedwczesnego.

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Torbé

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Torbé

Problemy związane z etiologią, patogenezą, profilaktyką diagnostyką i leczeniem porodu przedwczesnego.

Prof. dr hab. n. med. Witold Stanisław Malinowski

Prof. dr hab. n. med. Witold Stanisław Malinowski

Problemy związane z ciążą wielopłodową.

Prof. dr hab. n. med. Dorota Darmochwał-Kolarz

Prof. dr hab. n. med. Dorota Darmochwał-Kolarz

Profilaktyka, etiopatogeneza i leczenie chorób nadciśnieniowych w ciąży.