wspólnie z Panem Profesorem Jarosławem Kalinką, prezesem Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej (PTMP) chcemy zaprosić Państwa do udziału w II-iej edycji Konferencji Naukowo-Szkoleniowej

NOWOCZESNA PERINATOLOGIA — od problemu do rozwiązania,

która odbędzie się w dniach 08-09.04.2022 r., w hotelu Vienna House Andel’s Łódź.Wiedząc, że obecna sytuacja epidemiczna zmienia podejście do dotychczas wypracowanych standardów, podejmujemy wyzwanie realizacji konferencji w formie stacjonarnej, chcąc dać Państwu możliwość bezpośredniej komunikacji oraz wymiany doświadczeń i konsultacji z ekspertami.

Znaczenie takiej komunikacji oraz możliwość dyskusji między ekspertami z różnych dziedzin, szczególnie w sytuacjach gdy pojawiają się wątpliwości czy problemy wykraczające poza wiedzę podręcznikową, wydaje się obecnie nie do przecenienia.

W tej edycji chcemy szczególnie zająć się poniższymi zagadnieniami zarówno z punktu widzenia położnika, jak i neonatologa:

·cięcie cesarskie w XXI wiekuporód przedwczesny

·powikłania poporodowe

·wybrane patologie ciąży

·operacje położnicze

·sesja neonatologiczna

·zagadnienia związane z farmakoterapią w ciąży

·COVID-19 w ciąży

Wierzymy, że wyjeżdżając z Łodzi zabierzecie Państwo ze sobą nie tylko istotne i praktyczne informacje, ale również wiele miłych i niezapomnianych wrażeń, oraz że II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „NOWOCZESNA PERINATOLOGIA – OD PROBLEMU DO ROZWIĄZANIA”, stanie się miejscem interesujących dyskusji, a zdobytą wiedzę wykorzystają Państwo w swoje codziennej pracy.

Zapraszamy

Rejestracja on-line

Program do pobrania

Zaproszenie