Z wielkim żalem żegnamy Naszego Przyjaciela
Profesora Jerzego Sikorę

Doskonałego położnika i ginekologa
wybitnego nauczyciela,
człowieka o Wielkim Sercu.

Wyrazy najgłębszego współczucia
Rodzinie Zmarłego
składa

Prof. Jarosław Kalinka,
Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej