SZANOWNI PAŃSTWO,
DROGIE KOLEŻANKI I KOLEDZY,


w imieniu Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej mam zaszczyt i wielką przyjemność zaprosić Państwa na Konferencję Naukowo-Szkoleniową NOWOCZESNA PERINATOLOGIA – OD PROBLEMU DO ROZWIĄZANIA, która prowadzona będzie z Łodzi w formie on-line, w dniach 11-13.03.2021 r.

Konferencja będzie poświęcona prężnie rozwijającej się w ostatnich latach medycynie matczyno-płodowej. Biorąc pod uwagę, że płód stał się pacjentem, rozwój medycyny matczyno- płodowej wydaje się być kluczowy w budowaniu ścisłej współpracy między położnikami i neonatologami celem poszukiwania nowych rozwiązań umożliwiających zapewnienie optymalnego stanu zdrowia ciężarnej i rodzącej oraz płodu i noworodka.

W trakcie Konferencji uwagę poświęcimy również młodym adeptom położnictwa i neonatologii. Będą oni mieli możliwość podczas krótkich prezentacji przedstawić własne doświadczenia i wyniki prowadzonych badań oraz skłonić do rozważań na
temat dalszego rozwoju medycyny matczyno–płodowej. Z kolei wykłady skierowane do położnych pozwolą usprawnić współpracę perinatologa, neonatologa i położnej w warunkach sali porodowej.


Podczas Konferencji odbędzie się też sesja pod patronatem amerykańskiego Towarzystwa Naukowego PREBIC (The Preterm Birth International Collaborative) – skupiającego czołowych ekspertów zajmujących się tematem porodu przedwczesnego.


Ważnym punktem Konferencji będą warsztaty obejmujące:
• Technika zakładania szwu B-Lyncha: wskazania, wykonanie, uwagi praktyczne
• Od rozpoznania do porodu – algorytm postępowania z wadą serca u płodu – kurs prowadzony na przypadkach klinicznych w oparciu o prenatalną klasyfikację wrodzonych wad serca.

SERDECZNIE ZAPRASZAM

Prof. dr hab. n. med. Jarosław Kalinka
Przewodniczący Komitetu Naukowego

Więcej informacji znajda Państwo w materiałach poniżej: