Miejsca pracy:

 • Wykładowca na PUM w Szczecinie.
 • Emerytowany Kierownik Katedry i Zakładu Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.
 • Konsultant Medyczny w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym NZOZ KSS w Kutnie.

Wykształcenie:

 • 2005 r. Profesor nauk medycznych Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie,
 • 1998 r. Praca habilitacyjna pt. „Ciąża wielopłodowa – Diagnostyka, Opieka Przedporodowa, Poród i Połóg” Akademia Medyczna w Łodzi,
 • 1985 r. Praca doktorska pt. „Przebieg ciąży i rozwój płodu w warunkach zagrożeń środowiskowych” Akademia Medyczna w Łodzi

Pełnione funkcje:

 • Członkostwo – Polskie Towarzystwo Gemeliologiczne – przewodniczący,
 • Członkostwo – Polskie Towarzystwo Ginekologiczne (PTG),
 • Członkostwo – Polskie Towarzystwo Medycyny Perinatalnej (PTMP). Przewodniczący sekcji „Ciąży wielopłodowej”,
 • Członkostwo – Członek Zarządu Głównego Sekcji Nadciśnienia Indukowanego Ciążą przy PTGP,
 • Członek Komitetu Redakcyjnego „Perinatologia Neonatologia i Ginekologia”,
 • Członek Rady Naukowej „Ginekologia i Położnictwo – medical project”,
 • Członek Rady Naukowej „Ginekologia po Dyplomie”.

Specjalizacje:

 • 2015 r. – Studia podyplomowe „Dydaktyka Medyczna”.
 • 1975 r. – Specjalizacja I stopnia z położnictwa i ginekologii .
 • 1984 r. – Specjalizacja II stopnia z położnictwa i ginekologii.

Wybrany dorobek naukowy:

 • Liczba publikacji – około 250
 • Autor i współautor 10 książek i podręczników medycznych i 2 popularno-naukowych.

Główne kierunki prac badawczych:

 • Ciąża wielopłodowa.