Członek zarządu PTMP

Profesor Pediatrii i Neonatologii  Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Pierwszy Kierownik Kliniki  Neonatologii  i Intensywnej Terapii Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  złożonej w 2002 roku. Szpital Kliniczny im.Ks.Anny Mazowieckiej

Prezes Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego  w latach 2012-nadal
Konsultant Wojewódzki ds. neonatologii  dla województwa mazowieckiego
Koordynator neonatologicznego programu  Childrens’  Medical Care Fundation
Członek Zarządu  Krajowego Funduszu na Rzecz  Dzieci

Studia Medyczne: specjalizacja z pediatrii i neonatologii , doktorat( 1980 r) , habilitacja (1993 r)   w Akademii Medycznej w Poznaniu. Przez okres 28 lat praca w Klinice Neonatologii Akademii Medycznej w  Poznaniu  kierowanej przez prof. dr hab. n med. Irenę Twarowską.

Tytuł naukowy profesora  2000r.
Od 2001 roku  zatrudniona w Akademii  Medycznej w Warszawie ( obecnie Warszawskim Uniwersytecie Medycznym) w Szpitalu Klinicznym im.Ks Anny Mazowieckiej
Liczne staże zagraniczne w  USA, Finlandii, Szwecji, Francji

Ogólna liczba publikacji – 625 w tym :

  • Prace oryginalne 122
  • Prace poglądowe 74
  • Rozdziały  25
  • Monografia 4
  • Komentarze 35
  • Doniesienia zjazdowe  131
  • Aktywny  udział w zjazdach i konferencjach 234

Złoty Krzyż Zasługi 2003
Nagroda zespołowa dydaktyczna Rektora I stopnia w 2005,2006 i 2007
Nagroda ministra Zdrowia i Opieki Społecznej „Za zasługi dla ochrony zdrowia” 200
Nagroda Ministra Zdrowia „Standardy Opieki nad Noworodkiem w Polsce”2016
Medal Komisji Edukacji Narodowej 2017