Członek zarządu PTMP

Wykształcenie:

Szkoła Podstawowa Nr 50 w Gdańsku – 1975-1982

I Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku – 1982-1986

Akademia Medyczna w Gdańsku – 1986-1993

Uzyskane specjalizacje:

Położnictwo i choroby kobiece – I stopień w roku 1997, II stopień w roku 2000

Perinatologia – w roku 2014

Tytuły naukowe:

Doktor nauk medycznych – 2002, Akademia Medyczna w Gdańsku

Doktor habilitowany nauk medycznych – 2012, Gdański Uniwersytet Medyczny

Praca zawodowa:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Gdańsku – staż podyplomowy 1993-1994

Wojewódzki Szpital Zespolony w Gdańsku – staż specjalizacyjny 1994-1995

ZOZ nr 2 w Gdańsku – młodszy asystent w Poradni K 1994-1995

Akademia Medyczna w Gdańsku, II Klinika Położnictwa i Ginekologii – asystent, 1995-2003

Akademia Medyczna w Gdańsku, Klinika Położnictwa – adiunkt od 2003, prof. Nadzwyczajny od 2014

Staże zagraniczne:

WHO; Akademia Medyczna, Klinika Położnictwa i Ginekologii w Debreczynie, Węgry – Kurs podstawowy w dziedzinie antykoncepcji i zdrowia reprodukcyjnego kobiety (6 tygodni) – 1996.

Instytut Diagnostyki i Terapii Płodu Szpitala Św. Józefa w Tampie, Floryda, USA – staż w dziedzinie diagnostyki i terapii płodu, głównie patologii ciąży wielopłodowej (3 miesiące) – 2004

Klinika Medycyny Matczyno-Płodowej Uniwersytetu Południowej Florydy, Tampa, Floryda, USA –staż z dziedziny terapii zespołu przetoczenia pomiędzy płodami (5 tygodni) – 2007

Jackson Fetal Therapy Center, Uniwersytet Miami, Floryda, USA – staż z dziedziny terapii płodu (4 tygodnie) – 2010

Przynależność do towarzystw naukowych i pełnione funkcje:

PTG – Polskie Towarzystwo Ginekologiczne

PTMP – Polskie Towarzystwo Medycyny Perinatalnej – prezes Oddziału Pomorskiego

PTGem – Polskie Towarzystwo Gemeliologiczne – prezes

ISUOG – International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology

Najważniejsze publikacje:

Cervical elastography during pregnancy: clinical perspectives. Swiatkowska-Freund M, Preis K. Int J Womens Health. 2017 Apr 21;9:245-254. doi: 10.2147/IJWH.S106321. eCollection 2017. Review.

[Estimation of fetal middle cerebral artery peak systolic velocity at 18-39 weeks of gestation in Polish population]. Chodkowski M, Swiatkowska-Freund M, Preis K. Ginekol Pol. 2015 Nov;86(11):806-10. Polish.

Intra- and inter-observer variability of evaluation of uterine cervix elastography images during pregnancy. Swiatkowska-Freund M, Pankrac Z, Preis K. Ginekol Pol. 2014 May;85(5):360-4.

Comparison of fetal myocardial contractility before and after laser photocoagulation of communicating vessels in twin-to-twin transfusion syndrome. Leszczyńska K, Preis K, Swiatkowska-Freund M, Pankrac Z. Ginekol Pol. 2014 Apr;85(4):283-6.

Prognostic value of elastography in predicting premature delivery. Swiatkowska-Freund M, Traczyk-Łoś A, Preis K, Łukaszuk M, Zielińska K. Ginekol Pol. 2014 Mar;85(3):204-7.

Results of laser therapy in twin-to-twin transfusion syndrome: our experience. Swiatkowska-Freund M, Pankrac Z, Preis K. J Matern Fetal Neonatal Med. 2012 Oct;25(10):1917-20. doi: 10.3109/14767058.2012.668585. Epub 2012 Mar 27.

Elastography of the uterine cervix: implications for success of induction of labor. Swiatkowska-Freund M, Preis K. Ultrasound Obstet Gynecol. 2011 Jul;38(1):52-6. doi: 10.1002/uog.9021.

Spina bifida–a follow-up study of neonates born from 1991 to 2001. Preis K, Swiatkowska-Freund M, Janczewska I. J Perinat Med. 2005;33(4):353-6.