Miejsca pracy:

 • Zakład Zdrowia Kobiet Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie
 • Oddział Ginekologii z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej w Wojewódzkim Szpitalu im. Jana Bożego w Lublinie

Wykształcenie:

 • 2015 uzyskanie specjalizacji z endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości
 • 2014 uzyskanie specjalizacji z endokrynologii
 • 2014 Studia Podyplomowe: „Doradztwo zawodowe w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu”
 • 2014 Studia Podyplomowe: „Przygotowanie pedagogiczne dla absolwentów kierunków i specjalności niepedagogicznych szkół wyższych w nauczaniu w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu”
 • 2012 Studia podyplomowe: „Zarządzanie w opiece zdrowotnej: MBA – Health Management”
 • 2009 uzyskanie specjalizacji z położnictwa i ginekologii
 • 1994.2000 Akademia Medyczna w Lublinie, Wydział Lekarski

Specjalizacje:

 • Specjalista położnictwa i ginekologii
 • Specjalista endokrynologii
 • Specjalista ginekologii endokrynologicznej i rozrodczości

Wybrany dorobek naukowy:

Kierownik lub koordynator 13 projektów naukowych, w tym:

 • 3 finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
 • 1 finansowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy,
 • 1 finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • 2 granty finansowane przez Komitet Badań Naukowych,
 • 1 grant finansowany przez FUS KRUS,
 • 1 projekt międzynarodowy pod patronatem Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego.
 • Wykonawca w 4 grantach naukowych, w tym w międzynarodowych badaniach EARNEST European Diet In Pregnancy Project.

AUTORKA I WSPÓŁAUTORKA:

 • 172 publikacji naukowych,
 • 104 doniesień zjazdowych

Łączna punktacja: Impact Factor 111,670, punktacja MNiSW 1684.

Główne kierunki prac badawczych:

 • Wybrane zaburzenia endokrynologiczne a przebieg ciąży i porodu