Miejsca pracy:

 • Kierownik Kliniki Perinatologii, I Katedra Ginekologii i Położnictwa,  Uniwersytet Medyczny w Łodzi – od 2010r.
 • Kierownik Oddziału Perinatologii i Bloku Porodowego, Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa (dawniej M. Madurowicza) w Łodzi –2010
 • Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej (PTMP)
 • Przewodniczący Oddziału Łodzkiego Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (PTGiP)
 • Specjalista położnictwa i ginekologii oraz specjalista perinatologii

Wykształcenie:

 • od 2018 r. – Profesor nauk medycznych
 • od 2015 r. – specjalista perinatologii
 • 2010 r. – profesor nadzwyczajny, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • 2006 r.– stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy „Ocena roli wybranych środowiskowych czynników ryzyka ograniczonego wzrostu płodu oraz porodu przedwczesnego przy zastosowaniu wskaźników biologicznych i biomarkerów ekspozycji”, Uniwersytet Medyczny w Łodzi.
 • 1999 r. – II stopień specjalizacji z ginekologii i położnictwa – wyróżnienie.

Pełnione funkcje:

 • Prezes – elekt Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej (PTMP)
 • Przewodniczący Zarządu Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (OŁ PTGP)
 • Member of Preterm Birth International Collaborative (PREBIC), USA – www.prebicglobal.org
 • Członkostwo Komitetu Naukowego (Editorial Board) BMC Pregnancy and Childbirth publikowanego przez BioMed Central Ltd, Middlesex House, London, Wielka Brytania – www.biomedcentral.com;

Specjalizacje:

 • Specjalista perinatologii
 • Specjalista położnictwa i ginekologii

Wybrany dorobek naukowy:

Jestem autorem 134 prac pełnotekstowych, w tym 106 prac oryginalnych, 28 prac  poglądowych i 160 streszczeń zjazdowych (w tym 86 na zjazdach międzynarodowych). Autorem lub współautorem 10 rozdziałów w podręcznikach oraz
1 monografii.

 • Łączna wartość Impact Factor opublikowanych prac wynosi: 53,930 ; z tego IF=38,059 przypada na prace, w których jestem pierwszym lub ostatnim autorem. IF po habilitacji wyniósł IF=43,10, w tym 30,043 jako pierwszy lub ostatni autor.
 • Łączna punktacja MNiSW opublikowanych prac wynosi: 815 pkt.; z tego 590 punktów przypada na prace oryginalne,
  w których jestem pierwszym lub ostatnim autorem. Punktacja MNiSW po habilitacji wynosi 378, w tym 300 jako pierwszy lub ostatni autor.
 • Publikowane prace były cytowane przez innych autorów 615 razy. Wskaźnik Hirscha wynosi 14 wg. Scopus.

 

 • 2006 r. – Rozprawa habilitacyjna:
  „Ocena roli wybranych czynników ryzyka ograniczonego wzrostu płodu oraz porodu przedwczesnego przy zastosowaniu wskaźników biologicznych i biomarkerów ekspozycji” – rozprawa habilitacyjna. Folia Medica Lodziensia; Łódzkie Towarzystwo Naukowe 2006; 33, supl. 1: 1-151.
 • 1995 r. – Rozprawa doktorska:
  ”Wpływ wybranych czynników środowiskowych na występowanie hipotrofii płodu” – wyróżnienie.

Przykładowe publikacje z ostatniego okresu:

 1. Charkiewicz K, Jasinska E, Goscik J, Koc-Zorawska E, Zorawski M, Kuc P, Raba G, Kluz T, Kalinka J, Sakowicz A, Laudanski P. Angiogenic factor screening in women with mild preeclampsia – New and significant proteins in plasma.Cytokine. 2018 Jun;106:125-130.
 2. Baczyńska-Strzecha M, Kalinka J: Influence of Apa1 (rs7975232), Taq1 (rs731236) and Bsm1 (rs154410) polymorphisms of vitamin D receptor on preterm birth risk in the Polish population.Ginekologia Polska. 2016; 87,(11): 763-768.
 3. Jabłońska A, Studzińska M, Suski P, Kalinka J, Paradowska E. Enhanced expression of IFI16 and RIG-I in human third-trimester placentas following HSV-1 infection. Clin Exp Immunol. 2018 Aug;193(2):255-263.
 4. Kalinka J, Radwan M: The impact of dydrogesterone supplementation on serum cytokine profile in women with threatened abortion.American Journal of Reproductive Immunology. 2006; 55: 115-121.
 5. Wicherek L, Basta P, Sikora J, Galazka K, Rytlewski K, Grabiec M, Lazar A, Kalinka J: RCAS1 Decidual Immunoreactivity in Severe Preeclampsia: Immune Cell Presence and Activity. American Journal of Reproductive Immunology. 2007; 58: 358-366.
 6. Ryckman KK, Williams SM, Kalinka J: Correlations of selected vaginal cytokine levels with pregnancy-related traits in women with bacterial vaginosis and mycoplasmas. Journal of Reproductive Immunology.2008; 78: 172-180.
 7. Szekeres-Bartho J, Wilczynski JR, Basta P, Kalinka J: Role of progesterone and progestin therapy in threatened abortion and preterm labour. Frontiers in Bioscience. 2008; 13: 1981-1990.
 8. Wicherek L, Basta P, Galazka K, Mak P, Dancewicz L, Kalinka J: RCAS1 Decidual immunoreactivity and RCAS1 serum level during cesarean section with respect to the progression of labour. American Journal of Reproductive Immunology. 2008; 59: 152-158.
 9. Raghupathy R, Kalinka J:Cytokines imbalance in pregnancy complications and its modulation. Frontiers in Bioscience. 2008; 13: 985-994.
 10. Bitner A, Kalinka J: IL-1beta, IL-6 promoter, TNF-alpha promotor and IL-1RN gene polymorphisms and the risk of preterm delivery due to preterm premature rupture of membranes in a population of Polish women. Archives of Medical Science. 2010,4
 11. Bitner A, Sobala W, Kalinka J.Association Between Maternal and Fetal TLR4 (896A>G, 1196C>T) Gene Polymorphisms and the Risk of Pre-term Birth in the Polish Population. American Journal Reproductive Immunology. 2013;69(3): 272-80.
 12. Kalinka J, Hanke W, Sobala W: Impact of prenatal tobacco smoke exposure, as measured by midgestation serum cotinine levels, on fetal biometry and umbilical blood flow velocity waveforms. American Journal of Perinatology. 2005; 22: 41-47.
 13. Kalinka J, Szekeres-Bartho J: The impact of dydrogesterone supplementation on hormonal profile and progesterone-induced blocking factor concentrations in women with threatened abortion. American Journal of Reproductive Immunology. 2005; 53: 166-171.
 14. 8. Kalinka J, Sobala W, Wasiela M, Brzezińska-Błaszczyk E: Decreased proinflammatory cytokines in cervicovaginal fluid, as measured in midgestation, are associated with preterm delivery. American Journal of Reproductive Immunology. 2005; 54: 70-76.
 15. Kalinka J, Radwan M: The impact of dydrogesterone supplementation on serum cytokine profile in women with threatened abortion. American Journal of Reproductive Immunology. 2006; 55(2): 115-121.

Główne kierunki prac badawczych:

 • Epidemiologia perinatalna;
 • Profilaktyka i wczesna diagnostyka porodu przedwczesnego;
 • Hipotrofia płodu – czynniki ryzyka, leczenie;
 • Środowiskowe przyczyny powstawania wybranych patologii ciąży;
 • Czynniki immunologiczne i infekcyjne wpływające na przebieg i wynik ciąży.

Materiały do pobrania: