Prezes PTMP

Klinika Perinatologii, I Katedra Ginekologii i Położnictwa, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Łódź 94-029, ul. Wileńska 37

Telefon (sekretariat kliniki): 42 680 47 12, 42 680 46 24
E-mail: jkalinka@jkalinka.pl
Adres www: www.jkalinka.pl

Praca zawodowa:

 • Kierownik Kliniki Perinatologii, I Katedra Ginekologii i Położnictwa,  Uniwersytet Medyczny w Łodzi – od 01. 03.  2010r.
 • Kierownik Oddziału Perinatologii i Bloku Porodowego, Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa (dawniej M. Madurowicza) w Łodzi – od 01. 01. 2010
 • Profesor nadzwyczajny, Uniwersytet Medyczny w Łodzi- od 09. 07. 2010:
 • Specjalista położnictwa  i ginekologii – od 1999
 • Specjalista perinatologii – od 2015

Publikacje naukowe:

Dorobek naukowy do 2017 roku obejmuje:

 • 134 prace pełnotekstowe, w tym 106 prac oryginalnych i kazuistycznych i 28 prac poglądowych
 • łączna punktacja MNiSW za publikacje naukowe w czasopismach (bez suplementów) wynosi 856 pkt, a wskaźnik wpływu 52,928), które w większości ukazały się w czasopismach o zasięgu międzynarodowym.
 • ponadto, opublikowałem 160 streszczeń zjazdowych (w tym 86 na zjazdach międzynarodowych).
 • jestem autorem lub współautorem 8 rozdziałów w podręcznikach oraz 1 monografii.
 • łączna liczba cytowań wynosi 586, a indeks Hirscha 13 (według ISI Web of Science Core Collection) lub, odpowiednio: 723 i 14 (według bazy Scopus).
 • jestem autorem 3 komentarzy redakcyjnych oraz współautorem w opublikowanych 3 stanowiskach ekspertów.

Przykładowe publikacje z ostatniego okresu:

 1. Kalinka J, Krajewski P, Sobala W, Wasiela M, Błaszczyk-Brzezińska E: The association between maternal cervicovaginal proinflammatory cytokines concentrations during pregnancy and subsequent early-onset neonatal infection. Journal of  Perinatal  Medicine. 2006; 34: 371-377.  IF=1,0
 2. Kalinka J, Radwan M: The impact of dydrogesterone supplementation on serum cytokine profile in women with threatened abortion.American Journal of Reproductive Immunology. 2006; 55: 115-121.IF=1,743
 3. Wicherek L, Basta P, Sikora J,  Galazka K, Rytlewski K, Grabiec M, Lazar A, Kalinka J: RCAS1 Decidual Immunoreactivity in Severe Preeclampsia: Immune Cell Presence and Activity. American Journal of Reproductive Immunology. 2007; 58: 358-366.  IF=2,13
 4. Ryckman KK, Williams SM, Kalinka J: Correlations of selected vaginal cytokine levels with pregnancy-related traits in women with bacterial vaginosis and mycoplasmas. Journal of Reproductive Immunology.2008; 78: 172-180. IF=2,778
 5. Szekeres-Bartho J, Wilczynski JR, Basta P, Kalinka J: Role of progesterone and progestin therapy in threatened abortion and preterm labour. Frontiers in Bioscience. 2008; 13: 1981-1990. IF=3,308
 6. Wicherek L, Basta P, Galazka K, Mak P, Dancewicz L, Kalinka J: RCAS1 Decidual immunoreactivity and RCAS1 serum level during cesarean section with respect to the progression of labour. American Journal of Reproductive Immunology. 2008; 59: 152-158. IF= 2,172
 7. Raghupathy R, Kalinka J:Cytokines imbalance in pregnancy complications and its modulation. Frontiers in Bioscience. 2008; 13: 985-994. IF=3,308
 8. Bitner A, Kalinka J: IL-1beta, IL-6 promoter, TNF-alpha promotor and IL-1RN gene polymorphisms and the risk of preterm delivery due to preterm premature rupture of membranes in a population of Polish women. Archives of Medical  Science. 2010,4: 552-       IF=1,199
 9. Bitner A, Sobala W, Kalinka J.Association Between Maternal and Fetal TLR4 (896A>G, 1196C>T) Gene Polymorphisms and the Risk of Pre-term Birth in the Polish Population. American Journal Reproductive Immunology. 2013;69(3): 272-80. IF=2,668
 10. Baczyńska-Strzecha M, Kalinka J: Influence of Apa1 (rs7975232), Taq1 (rs731236) and Bsm1 (rs154410) polymorphisms of vitamin D receptor on preterm birth risk in the Polish population.Ginekologia Polska. 2016; 87,(11): 763-768.  IF=0,609

Referaty i doniesienia zjazdowe:

Na zjazdach i sympozjach naukowych byłem autorem lub współautorem 160 doniesień naukowych, w tym 87 na sympozjach i kongresach zagranicznych.

Recenzent naukowy dla m.in.:

 • American Journal of Obstetrics & Gynecology, American
 • Journal of Reproductive Immunology, Frontiers in Bioscience,
 • Fertility and Sterility, Drug Safety, BMC Pregnancy and
 • Childbirth, Gynecologic and Obstetric Investigation,
 • Reproductive Biology, Acta Obstetrica et Gynecologica
 • Scandinavia (AOGS)

Zainteresowania medyczne:

 • epidemiologia perinatalna
 • profilaktyka i diagnostyka porodu przedwczesnego
 • środowiskowe przyczyny powstawania wybranych patologii ciąży
 • czynniki immunologiczne i infekcyjne wpływające na przebieg i wynik ciąży
 • genetyczne uwarunkowania porodu przedwczesnego
 • farmakologiczne i chirurgiczne postępowanie w krwotokach okołoporodowych

Współpraca naukowa m.in.:

 1. Department of Obstetrics and Gynecology, Division of Maternal-Fetal Medicine & Perinatal Research, The University of Texas Medical Branch at Galveston, Galveston, TX, USA; Ramkumar Menon, MS, PhD Associate Professor:  od 2007 r.
 2. Pracownia Środowiskowych Zagrożeń Reprodukcji, Zakład Epidemiologii Środowiskowej Instytut Medycyny Pracy w Łodzi; prof. dr hab. med. Wojciech Hanke od: 1995 r.
 3. Obstetrics and Gynaecology, Center: Division of Obstetrics and Maternal-fetal Medicine Medical University Vienna, Austria; Hanns Helmer MD, Associate professor: od 2007 r.
 4. PREBIC (Preterm Birth International Collaborative, Genewa, Szwajcaria/Galveston, USA); od 2007 r. oraz PREGENIA – (Preterm Birth and Genetics International Alliance), USA; od 2010 r.
 5. Department of Medical Microbiology and Immunology, Pecs University, Medical School, Hungary and Reproductive and Tumor Immunology Research Group of the Hungarian Academy of Sciences, prof. Julia Szekeres-Bartho: od 2005 r.
 6. Department of Women’s and Children’s Health Division of Obstetrics and Gynecology, Karolinska Institute, Stockholm, Sweden, prof. G. Ekman-Ordeberg MD PhD: od 2008 r.
 7. Department of Medicine, Center for Human Genetics Research, Division of Human Genomics, Department of Molecular Physiology and Biophysics, Vanderbilt University, Nashville, TN, USA, prof. Scott M. Williams: od 2008r.
 8. Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i Pielęgniarstwa Ginekologicznego, Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu, prof. dr hab. med. Łukasz Wicherek: od 2007r.
 9. .Klinika Położnictwa i Perinatologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok; prof. dr hab. med. Piotr Laudański: od 2010 r.
 10. Department of Obstetrics and Gynecology, Institute for Clinical Sciences, Sahlgrenska University Hospital/Östra, Gothenburg, Sweden. Bo Jocobsson MD PhD: od 2008 r.
 11. Instytut Biologii Medycznej Polska Akademia Nauk  dr hab. n. biol. Edyta Paradowska, prof. IBM PAN; od 2011 r.
 12. Klinika Położnictwa i Ginekologii, Poznański Uniwersytet Medyczny, Poznań: prof. dr hab. med. Grzegorz H. Bręborowicz: od 2008 r.

Działalność kliniczna:

Od lipca 2008 roku jestem Kierownikiem/Ordynatorem Oddziału Perinatologii i Bloku Porodowego. Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Madurowicza (obecnie M. Pirogowa). Jest to 54 łóżkowy Oddział zabiegowy, składający się z Bloku Porodowego, Oddziału Przedporodowego i Połogowego oraz sali pooperacyjnej. Oddział posiada najwyższy,  III stopień referencyjny opieki perinatalnej (jeden z dwóch takich ośrodków w regionie łódzkim). W Oddziale leczone są ciężarne i rodzące z grupy wysokiego ryzyka.  Rocznie odbywa się w nim ok. 2300 porodów.

 

Członkostwo:

 • Prezes-Elekt Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej (PTMP)
 • Member of Preterm Birth International Collaborative – ( PREBIC ), Department of Reproductive Health and Research, WHO and March of Dimes, Galveston , USA od 2007r.
 • Członek Zarządu Sekcji Perinatologii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (PTG)
 • Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej – PTMP
 • Członek Zarządu Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (PTG)
 • Member of Preterm Birth and Genetics International Alliance– PREGENIA, USA i Preterm Birth Genome Project Consortium, USA
 • Member of Advisory Committee of European Spontaneous  Preterm Birth Congress
 • Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie położnictwa i ginekologii
 • Komitetu Naukowego (Editorial Board) BMC Pregnancy and Childbirth, BioMed Central Ltd, London, Wielka Brytania
 • Member of Editorial Board: Archives of Perinatal Medicine
 • ICM Research Advisory Network, Wielka Brytania
 • Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego
 • World Association of Perinatal Medicine
 • European Perinatal Epidemiology Network
 • Rady Naukowej Wydziału Lekarskiego UM w Łodzi
 • Rady Naukowej Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi
 • Rady Naukowej I Katedry Ginekologii i Położnictwa UM w  Łodzi
 • Konsultant Senackiej Komisji ds. Budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego UM w Łodzi
 • Rady Naukowej „Ginekologia po Dyplomie”
 • European Association of Perinatal Medicine
 • Członek Zespołów Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego