Członek zarządu PTMP

Kierownik II Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Kierownik Oddziału Klinicznego Szpitala im. Księżnej Anny Mazowieckiej ul. Karowa 2, 00-315 Warszawa

Telefon: 48-22-5966421; Fax: 48-22-5966487; Mobile 601-083-543;
E-mail: jtckcac@gmail.com

Członkowstwo w towarzystwach:

 • Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej
 • Członek Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, IUGA.
 • Członek zarządu sekcji Diabetologii i Otyłości PTG.
 • Członek zarządu sekcji Uroginekologii PTG

W przeszłości:

 • Przewodniczący Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej
 • Przewodniczący Warszawskiego Towarzystwa Ginekologicznego (Mazowiecki oddział PTG)
 • V-ce Prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego
 • Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Gemeliologicznego
 • Członek Zarządu Sekcji Onkologii Ginekologicznej PTG
 • Członek Niemiecko-Polskiego Towarzystwa Ginekologiczno-Położniczego
 • Członek Zarządu Sekcji Medycyny Perinatalnej PTG
 • Członek Rady Naukowej Instytutu Techniki i Aparatury Medycznej ITAM w Zabrzu

Komisje na uczelni WUM – Członek senackiej komisji

 • ds. Rozwoju Kadr 2005-2008
 • ds. Nauki 2005-2008
 • ds. Dydaktyki od 2008 (uchwała nr 59/2008)
 • ds. Nostryfikacji
 • ds. Finansów

Członek komitetu redakcyjnego czasopism:

 • Blok Operacyjny
 • Prawo i Medycyna
 • Ginekologia i Położnictwo Medical Project

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Perinatologii dla Województwa Mazowieckiego – od 2014

Jestem autorem lub współautorem 258 artykułów oraz kilkunastu rozdziałach w monografiach.

Moje zainteresowania naukowe dotyczą:

 • ciąży powikłanej cukrzycą, nadciśnieniem tętniczym lub wewnątrzwątrobową cholestazą
 • zastosowaniem progesteronu i gestagenów w ciąży
 • gospodarką lipidową w ciąży
 • p PROM i porodem przedwczesnym
 • uroginekologii, szczególnie w powiązaniu z położnictwem.