Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej: 1st World Maternal Fetal Neonatal Medicine – from periconceptional to early infancy – Londyn, Wielka Brytania 24-26 kwietnia 2017 roku

Monika Dźwigała 1, Ewa Romejko-Wolniewicz 2, Jarosław Kalinka 3

1. lekarz, Studenckie Kolo Naukowe przy II Katedrze i Klinice Poloznictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
2. II Katedra i Klinika Poloznictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
3. Klinika Perinatologii, I Katedrda Ginekologii i Położnictwa, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

W dniach 24-26.04.2017 roku w Londynie, w pięknej dzielnicy Westminster w Centrum Konferencyjnym Queen Elizabeth II odbyła się konferencja naukowa 1st World Maternal Fetal Neonatal Medicine – from periconceptional to early infancy. Głównym celem konferencji było przedstawienie najnowszych badań naukowych oraz wymiana poglądów między naukowcami i lekarzami z zakresu medycyny prenatalnej, neonatologii i położnictwa oraz zorganizowanie światowego spotkania specjalistów zajmujących się zdrowiem kobiety, matki i noworodka. Ponad 1500 uczestników konferencji zgromadziło się w słynnej dzielnicy w samym sercu Londynu, aby wysłuchać wykładów eksperckich oraz zapoznać się z pracami naukowców zajmujących się położnictwem, perinatologią i neonatologią z całego świata.

Organizatorami konferencji byli: Gian Carlo Di Renzo, Neil Marlow, Kypros Nicolaides, Umberto Simeoni, Yves Ville oraz Gerry H. A. Visser. W komitecie naukowym zasiedli: Eduardo Bancalari, Eduardo Borges da Fonseca, Tak Yeung Leung, Paolo Manzoni, Ruben Quintero, Roberto Romero oraz Ola Didrik Saugstad.

Oficjalne rozpoczęcie konferencji 24.04.2017 o godzinie 18:00 poprzedziły kursy naukowe przeprowadzone przez światowej sławy specjalistów:
1. Kypros Nikolaides, Diagnoza prenatalna,
2. Eduardo Bancalari oraz Ola Didrik Saugstad, Resuscytacja noworodka urodzonego przedwcześnie,
3. Gerry H. A. Visser oraz Diogo Ayres-de-Campos, Bezpieczne macierzyństwo i zdrowie noworodka, kurs współorganizowany z Międzynarodową Organizacją Położników i Ginekologów (fr. Fédération Internationale de Gynécologie et d’Obstétrique – FIGO),
4. Lami Yeo oraz Roberto Romero, Echokardiografia płodowa z użyciem obrazowania metodą ultrasonografii 4D,
5. Mark Hanson oraz Irene Cetin, Aktualizacja na temat rozwojowego pochodzenia chorób u dorosłych (ang. Developmental origin of adult disease – DOhAD),
6. Yves Ville oraz Paolo Manzoni, Infekcje w okresie prenatalnym i noworodkowym.

W ciągu kolejnych dwóch dni konferencji wygłoszone zostały 142 wykłady poświęcone między innymi: badaniom przesiewowym we wczesnej ciąży, zapobieganiu porodowi przedwczesnemu, cukrzycy w ciąży, zdrowiu kobiety przed poczęciem dziecka, indukcji porodu, zespołowi zaburzeń oddychania noworodka, chorobom matki towarzyszącym ciąży, seksowi w ciąży, karmieniu piersią, wewnątrzmacicznemu ograniczeniu wzrastania (FGR), nadciśnieniu w ciąży, aktualnym badaniom kliniczny dotyczącym: neuroprotekcji mózgu noworodka, cięciu cesarskiemu oraz badaniom CHAMPION i  IMOX. Wykłady wygłosili między innymi: Roberto Romero, Kypros Nikolaides, Yariv Yogev, Sonia Hassan, Dan Farine, Lucilla Poston i Mirosław Wielgoś.

Profesor Mark Hanson z Wielkiej Brytanii podkreślał rolę otyłości u kobiet i jej wpływu na zdrowie matki i noworodka (Hanson M, Barker M et al. Interventions to prevent maternal obesity before conception, during pregnancy, and post partum. Lancet Diabetes Endocrinol. 2017 Jan;5(1):65-76).

Profesor Yariv Yogev z Izraela przybliżył najnowsze doniesienia na temat otyłości i cukrzycy w ciąży oraz roli tych czynników dla przyszłych pokoleń (Hillier TA, Pedula KL et al. Impact of Maternal Glucose and Gestational Weight Gain on Child Obesity over the First Decade of Life in Normal Birth Weight Infants. Matern Child Health J. 2016 Aug;20(8):1559-1568. Agha G, Hajj H et al. Birth weight-for-gestational age is associated with DNA methylation at birth and in childhood. Clin Epigenetics. 2016 Nov 16;8:118).

Profesor Ariadne Malamitsi-Puchner z Grecji podczas wykładu w sesji poświęconej żywieniu i karmieniu w okresie noworodkowym przybliżyła najnowsze doniesienia naukowe na temat roli irisyniny (FNDC5; białko zawierające domenę typu 3 fibronektyny), adropiny, kopeptyny oraz ich obecności w siarze. Według badań Profesor Malamitsi-Puchner białka te, mogą być zaangażowane w poporodową termoregulację noworodka, metabolizm glukozy i czynność płuc noworodka. Doniesienia ta podkreślają konieczność wczesnego karmienia piersią, szczególnie niemowląt urodzonych przez cesarskie cięcie, które są szczególnie podatne na hipotermię, zaburzenia oddychania i odwodnienie. (Briana DD, Boutsikou M et al. Novel bioactive substances in human colostrum: could they play a role in postnatal adaptation? J Matern Fetal Neonatal Med. 2017 Mar;30(5):504-507).

Profesor Kypros Nicolaides otwierając sesję zatytułowaną „Interwencje, które mają znaczenie” wygłosił wykład dotyczący zastosowania aspiryny we wczesnej ciąży. (Roberge S, Bujold E, Nicolaides KH. Aspirin for the prevention of preterm and term preeclampsia: systematic review and metaanalysis. Am J Obstet Gynecol. 2018 Mar;218(3):287-293).

Profesor Robert Romero zaprezentował podczas konferencji doniesienia na temat możliwości uniknięcia porodu przedwczesnego ze szczególnym uwzględnieniem suplementacji progesteronem w różnych sytuacjach klinicznych w czasie ciąży (Romero R, Conde-Agudelo A. Vaginal progesterone for preventing preterm birth and adverse perinatal outcomes in singleton gestations with a short cervix: a meta-analysis of individual patient data. Am J Obstet Gynecol. 2018 Feb;218(2):161-180).

Poza wykładami dotyczącymi stale aktualnych tematów w medycynie prenatalnej takimi jak poród przedwczesny, wcześniactwo, niewydolność łożyska czy choroby kobiet ciężarnych i ich wpływ na przebieg ciąży i przyszły rozwój noworodka na konferencji przybliżone zostały m.in. nowoczesne metody diagnostyczne oraz najnowsze wyniki badań klinicznych poświęconych metabolizmowi noworodka oraz zarządzaniu w medycynie. W trakcie przerw kawowych uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z pracami naukowców z całego świata przedstawionych w formie plakatów. Plakaty zaprezentowane na konferencji dotyczyły  takich tematów jak: wpływ środowiska oraz toksyn na reprodukcję, FGR, bezpiecznego macierzyństwa i zdrowia noworodka, ciąża bliźniacza, genetyki i innych. Na konferencji 1st World Maternal Fetal Neonatal Medicine – from periconceptional to early infancy zaprezentowanych zostało 349 plakatów z najnowszymi doniesieniami naukowymi. Sama konferencja otrzymała akredytację European Accreditation Council for Continuing Medical Education oraz American Medical Association.

Polscy naukowcy i specjaliści z dziedzin położnictwa i ginekologii, neonatologii, perinatologii godnie reprezentowali nasze osiągnięcia. Profesor Mirosław Wielgoś wygłosił wykład na temat terapii immunosupresyjnej kobiety ciężarnej i jej wpływu na matkę oraz potomstwo. Wykład był składową kursu poświęconego tematyce infekcji w trakcie życia prenatalnego i noworodkowego. Na 398 przedstawionych plakatów 12 pochodziło z Polskich ośrodków akademickich, naukowych i klinicznych w tym:
1. Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.
2. Klinika Pediatrii i Nefrologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.
3. Klinika Intensywnej Terapii Noworodka i Patologii Noworodka, Katowicki Uniwersytet Medyczny.
4. Klinika Położnictwa i Ginekologii, Instytut Matki i Dziecka.
5. Klinika Neonatologii, Katowicki Uniwersytet Medyczny.
6. Klinika Położnictwa i Ginekologii, Katowicki Uniwersytet Medyczny.
7. Klinika Położnictwa i Neonatologii, Uniwersytet Jagielloński.
8. 2 Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny.
9. Platforma Badań Translacyjnych w zakresie Medycyny Regeneracyjnej, Polska Akademia Nauk.
10. Pracownia Bioinżynierii Komórek Macierzystych, Polska Akademia Nauk.
11. Katedra i Klinika Neonatologii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu.
12. Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Warszawski Uniwersytet Medyczny.

W trakcie konferencji zadbano również̇ o integrację i tzw. „networking” między uczestnikami konferencji. W dniu rozpoczęcia uczestnicy mogli przy lampce winna i lekkich przekąskach przywitać się oraz zapoznać́. Kolejnego wieczoru przygotowany był koncert piosenek The Beatles. Polska reprezentacja w składzie: profesor Krzysztof Czajkowski, profesor Jarosław Kalinka, dr hab. n. med. Ewa Romejko-Wolniewicz, dr n. med. Aneta Malinowska-Polubiec, student mgr. Monika Dźwigała wybrała się̨ na kolację do pobliskiej włoskiej restauracji.

1st World Congress on Maternal Fetal Neonatal Medicine była niezapomniana zarówno pod względem naukowym jak i towarzyskim.

Kolejny zjazd 2nd World Congress on Maternal Fetal Neonatal Medicine odbędzie się w Londynie w Wielkiej Brytanii w dniach 4-6 kwietnia 2019 roku.

Od redakcji: Zdjęcie pochodzi z banku zdjęć i nie przedstawia w/w  konferencji.