Szanowni Państwo

Serdecznie witamy na oficjalnej stronie Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej.

Perinatologia jest wyjątkową dziedziną medycyny. Od klasycznego położnictwa różni perinatologię przede wszystkim poszukiwanie odpowiedzi na pytanie jak sprawować opiekę nad kobietą ciężarną i jej dzieckiem aby nie tylko urodzić dziecko w dobrym stanie ale by w wieku kilku lat dziecko rozwijało się prawidłowo pod względem fizycznym i psychicznym. Perinatologia to również elementy neonatologii i pediatrii. Czasem warto zadać sobie pytanie co można zrobić w czasie ciąży aby zapobiec powikłaniom u dziecka ujawniającym się w wieku kilku lat. Przykładem może być porażenie mózgowe możliwe do zdiagnozowania w wielu przypadkach dopiero około 2 roku życia. Podobnie niedobory żelaza u ciężarnej skutkujące niedokrwistością u dziecka w wieku 3 lub 4 lat. Perinatologia to również trudne pytania dotyczące postepowania w ciąży na granicy przeżycia czyli około 23-24-25 czy nawet 26 tygodnia. Nadzieje rodziców na posiadanie zdrowego dziecka urodzonego w 24 lub 25 tygodniu muszą niestety być zweryfikowane o wyniki opieki perinatalnej. Jasne i rzeczowe przedstawienie szans niejednokrotnie może zmienić nasze postępowanie i podejście pacjentki. Wyjaśnienie przy okazji może zaoszczędzić roszczeń i pretensji.

Ten fakt jest od kilku lat dostrzegany przez neonatologów którzy wprowadzili zasadę nie podejmowania uporczywego leczenia gdy istnieją nikłe szanse na powodzenie. W zakładce „przydatne dane” mają państwo dostępne tabele i ryciny opracowane na podstawie wyników przedstawionych przez naszych brytyjskich kolegów. Proszę zwrócić uwagę, że w grupie dzieci które przeżyły są zarówno dzieci zdrowe jak i z uszkodzeniami neurologicznymi lekkiego stopnia. Niestety nie podano danych na temat innych poza neurologicznymi schorzeń u dzieci które przeżyły. Innym przykładem istotnych problemów związanych z perinatologią jest diagnostyka wad, zarówno uwarunkowanych genetycznie jak i rozwojowych. Ten temat jest szeroko zaznaczony w programie specjalizacji. Decyzja dotycząca dalszego postępowania w takiej sytuacji finalnie należy do kobiety. Niezależnie od tego jaka będzie musi być przez lekarza uszanowana i zgodna z obowiązującym prawem.

Warto mieć na uwadze, że zdiagnozowanie wady to nie jest równoznaczne z zakończeniem ciąży. Żadna matka nie planuje ciąży tylko po to by nie mieć dziecka. W wielu przypadkach świadomość nieprawidłowości pozwoli pacjentce i jej rodzinie na przygotowanie się do dalszej opieki, nawet jeśli będzie to opieka hospicyjna.

Wiele gremiów usiłuje wprowadzić zalecenia dotyczące opieki medycznej. Najczęściej sa to towarzystwa naukowe (np. PTG, EBCOG, RCOG itd.) i specjalnie powołane organizacje (np. NICE). Zalecenia te stanowią jedynie przewodnik i zwykle są formułowane z podaniem wagi czy też dowodów naukowych lub chociaż publikacji na których autorzy oparli swoje poglądy. W Polsce mamy sytuację wyjątkową w skali światowej. Do akcji włączyło się Ministerstwo Zdrowia i w formie obowiązującego rozporządzenia wydało zalecenia dotyczące postępowania w ciąży powikłanej. Rozporządzenie zawiera wiele cennych rozwiązań. Niestety wydane w tej formie stanowi obowiązujące prawo co w skomplikowanej i wielowątkowej praktyce medycznej może stanowić zarówno pomoc jak i utrudnienie. Swoje zaniepokojenie tym faktem wyraziła Naczelna Rada Lekarska. Gdzieś się zagubiła sztuka na rzecz rzemiosła. Jak rozporządzenie wpłynie na nasze codzienne życie zobaczymy. Pozostaje mieć nadzieję, że nie jesteśmy jedyną grupą zawodową w której pracę w szczegółach ingeruje odpowiednie ministerstwo oraz że za kilka lat nie staniemy przed wyborem miedzy przepisami i koniecznością wykonywania zawodu zgodnie z najnowszą wiedzą lekarska. W dotychczasowo opracowanych zaleceniach i rozporządzeniach pozostaje jeszcze pewna luka i mam nadzieję, że wspólnie z państwem wypełnimy ją. W zakładce jest umieszczona propozycja sposobu formułowania zaleceń przez Polskie Towarzystwo Medycyny Perinatalnej. Niebawem pojawią się pierwsze propozycje. Zachęcam Państwa do zamieszczania swoich propozycji zagadnień które warto usystematyzować jak również do przysyłania uwag do zamieszczanych zaleceń. Dotyczą one naszej pracy, pracy wykonywanej w różnych warunkach, nie tylko klinicznych.

Mam nadzieję, że nasza strona internetowa stanie się platformą aktywnej wymiany poglądów i będzie pomocna w codziennej pracy. Na stronie znajdziecie linki do stron innych towarzystw perinatalnych i tych z przydatnymi informacjami. Ponadto informacje o spotkaniach, zjazdach i sympozjach a także o wybranych lekach. Będziemy wdzięczni za wszelkie propozycje i uwagi. Nasze towarzystwo jest towarzystwem działającym bez składek i opłat. Lekarzy, położne i studentów zainteresowanych członkostwem w Towarzystwie zachęcam do wypełniania formularza zgłoszeniowego.

Z wyrazami szacunku w imieniu własnym oraz Zarządu
członkowie Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej